Telefon: 0524-489 990

Verksamhetsinsatser

Verksamhetsinsatser

Under 2017 har vi infört samtalsbehandling i form av alkohol- och drogprevention. Vi kommer också att utbilda två medarbetare till alkohol- och drogterapueter.

Under 2016 har vi investerat i vidareutbildning av personal, och utbildningen fortsätter in i 2017. Medarbetarna har gått en utbildning i samtalsmetodik om förändring. Personalgruppen och den inre organisationen stärks också genom samarbete med en extern coach, som sedan 2016 genomför ett program tillsammans med oss. Genom att öka den inre styrkan i personalgruppen skapas mer energi att ge till de boende. En arbetsgrupp med stor känsla för varandra hjälper dessutom till att säkerställa patientsäkerheten samt minska de påfrestningar som vårdarbetet innebär.

Externt har vi under 2016 investerat i ytterligare lägenheter, vilket innebär en ökning av antalet utslusslägenheter i grannsamhällena. Vi kan nu erbjuda fler personer tränings- och referensboende, vilka kan leda till egna kontrakt i framtiden. Vår förhoppning är att fortsätta utökningen av antalet lägenheter under 2017.

Om Kung Rane

Kung Rane erbjuder en vårdkedja av boende, för vuxna med missbruk och psykiskt funktionshinder. Vi bygger på relationer och på att individanpassa vården utifrån de boendes behov.
Vi är ett mellanvårdsalternativ för människor som antingen bundits till en allt för sluten vård eller som riskerar social utslagning.

Vår filosofi är att alla behöver olika!
Hos oss erbjuds boende i egen lägenhet där stödet utformas till hjälp med matinköp, social samvaro, tillgång till fysisk träning samt utflykter. Vi hjälper även till och stöttar vid alla möten som individen behöver genomföra med myndigheter och sjukvårdsinrättningar.

Mer om Kung Rane

Företag inom verksamheten

Ur dagboken

Adress & hitta hit

Kung Rane
Svarteborg 11
455 97 Dingle

Tel: 0524-489 990
E-post: info[@]kungrane.se
Org.nr: 556791-1903

Hitta hit