Telefon: 0524-489 990

Personal

Den operativa verksamheten leds av en föreståndare som är utbildad till socionom med fil mag i socialt arbete och steg 1 i systemisk/narrativ metod. Hon har lång erfarenhet av socialt arbete och psykiatri. I vår personalgrupp finns det sjuksköterska, mentalskötare och undersköterskor. På vardagar jobbar det 2 undersköterskor/ mentalskötare samt sjuksköterska och vaktmästare. Vi har en trofast personalstyrka med stort engagemang, och vi satsar på kontinuerlig vidareutbildning.

Vi säkerställer att all personal inom verksamheten har den utbildning och kompetens som överensstämmer med Kung Ranes målsättning och krav. Personal som utför arbetsuppgifter som kräver särskild kompetens skall vara kvalificerade.


Gullmarsgården


Sara

Föreståndare och verksamhetsansvarig

Kontakt: sara @ kungrane.se, telefon 0524-489990

Sara är ansvarig för Kung Rane. Hon är socionom med en fil mag. i socialt arbete. Sara har gärna en relation med alla boende och har en tydlig vision om att boendet alltid skall ge en personlig och individuell vård. Vi skall erbjuda det där extra som man kan få av ett boende som inte ligger centralt
charlotte


Charlotte

Ställföreträdande föreståndare

Kontakt: charlotte @ gullmarsgarden.se, telefon 0524-23456

Charlotte är spindeln i nätet för oss alla. Sköter det mesta av myndighetskontakterna tillsammans med Sara och har ett nära samarbete med öppenvårdarna i vårt upptagningsområde. Hon är utbildad inom sociologi och socialrätt blandat med en stor erfarenhet av arbete inom området.
Gullmarsgården

Rickard

Ägare

Kontakt: rickard @ kungrane.se, telefon 0524-489990

Rickard äger Kung Rane och har själv en gång arbetat som boendecoach på boendet. Idag har han en mer tillbakadragen roll och låter Sara och Charlotte sköta verksamheten.
personal


Anders

Psykiatrisjuksköterska

Kontakt: anders @ gullmarsgarden.se, telefon 0524-23456

Anders är sjuksköterska med psykiatri som specialitet. Han ser till att alla våra boende får sina mediciner på ett säkert sätt. Anders har lång erfarenhet inom yrket och är en klippa för alla anställda och boende.


 
Malin

Boendecoach

Malin är utbildad undersköterska och är den som gärna strukturerar upp det dagliga arbetet på boendet. Malin tycker om att spela fotboll med de boende eller ha en lugn spelkväll.

E-post: personal @ kungrane.se


Petter

Boendecoach

Petter är vår glada norrman. Petter tycker om träning och ger gärna tips på träningsupplägg och dylikt för den som är intresserad. Att köra till Göteborg för att underlätta besöken med socialtjänst och öppenvård är något som Petter också gärna gör.

E-post: personal @ kungrane.se
Gullmarsgården


Örjan

Boendecoach

Vår lugne norrlänning som gärna tar ut de boende på fisketurer eller promenader i naturen. Örjan är även knuten till våra utslusslägenheter och har särskilda uppdrag med de boende som fått möjlighet att bo i lägenheter utanför Kung Rane.

E-post: personal @ kungrane.se
personal


Leila

Boendecoach

Leila är undersköterska och är den som bäst hjälper de boende att skapa vardagsrutiner i sitt boende. Hon hjälper till att få ordning och struktur i lägenheten samt praktiskt visar hur man städar, tvättar och sköter ett hem.

E-post: personal @ kungrane.se
personal


Erika

Boendecoach och MI-coach (motiverande samtal)

Erika arbetar på Kung Rane för att hjälpa de boende med deras arbete med drogfrihet. Erika kan under sin arbetsdag ha samtal med de boende för att ge dem verktyg att lättare kunna hantera sina svårigheter.
Hon tycker också om att hjälpa till med att skapa ett rikare fritidsliv för de boende än vad de tidigare haft.

E-post: personal @ kungrane.se
personal


Jessica

Boendecoach

Jessica är undersköterska. Hon hjälper gärna till att städa med de boende och strukturera upp deras hem. Jessika har ett intresse för bilar och tycker om att hitta på aktiviteter med de boende.

E-post: personal @ kungrane.se
personal


Evelina

Boendecoach

Evelina är en lugn person som skapar tillit och förtroende. Hon samtalar gärna med de boende och tar sig tid att stötta på olika sätt i vardagen.

E-post: personal @ kungrane.se


Om Kung Rane

Kung Rane erbjuder en vårdkedja av boende, för vuxna med missbruk och psykiskt funktionshinder. Vi bygger på relationer och på att individanpassa vården utifrån de boendes behov.
Vi är ett mellanvårdsalternativ för människor som antingen bundits till en allt för sluten vård eller som riskerar social utslagning.

Vår filosofi är att alla behöver olika!
Hos oss erbjuds boende i egen lägenhet där stödet utformas till hjälp med matinköp, social samvaro, tillgång till fysisk träning samt utflykter. Vi hjälper även till och stöttar vid alla möten som individen behöver genomföra med myndigheter och sjukvårdsinrättningar.

Mer om Kung Rane

Företag inom verksamheten

Ur dagboken

Adress & hitta hit

Kung Rane
Svarteborg 11
455 97 Dingle

Tel: 0524-489 990
E-post: info[@]kungrane.se
Org.nr: 556791-1903

Hitta hit