Telefon: 0524-489 990

Kvalitetsarbete

Kvalitets- och miljöarbete

Vi har kvalitetssäkrat verksamheten och har en kvalitetshandbok som fungerar som ett levande dokument. Vi arbetar också mycket miljömedvetet och utvecklar hela tiden verksamheten åt ett mer miljömedvetet håll.

På Kung Rane ingår kvalitetsarbetet i våra dagliga rutiner. Ledningsgruppen går regelbundet igenom våra insatser för att säkerställa patientsäkerheten. Vi skall veta att vi gör rätt saker vid rätt tillfälle av rätt orsak.

Vi arbetar med utvecklings- och förbättringsarbete inom hela vår verksamhet. Vi använder oss av allt från ny kunskap, beprövad erfarenhet, avvikelserapporter samt samarbete med övriga vårdinstanser.

Vi fortsätter att utveckla medarbetarnas kompetens och använder den till att säkerställa en god miljö för våra boende.

Styrdokument

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9.

Risk- och händelseanalys

På Kung Rane använder vi oss av både risk- och händelseanalys. Riskanalys och händelseanalys är två olika metoder för att identifiera risker för enskilda individer vid planerade förändringar och analysera varför allvarliga händelser uppstått.

Varför ska man göra riskanalys?

 • Förebygga icke önskvärda händelser vid planerade förändringar
 • Reducera onödiga risker

Varför ska man göra händelseanalys?

 • Utreda varför en felhändelse uppstått
 • Undanröja eller minska risken för att liknande händelser skall uppstå igen

Initiativtagare

 • Verksamhetsansvarig
 • Föreståndare
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Syfte:

Syftet är att undanröja eller minska risken för att liknande händelser skall uppstå samt att arbetet är en del av det systematiska kvalitets- och klientsäkerhetsarbetet.

Exempel på risk- och händelseområden:

 • Hot- och våldsituationer
 • kommunikation och information
 • omorganisationer och omflyttningar
 • läkemedel
 • fall
 • trycksår

 • infektion och smittspridning
 • fördröjd, utebliven insats eller ej verkställt beslut
 • felaktigt utförd vård och behandling
 • övergrepp; psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt

Om Kung Rane

Kung Rane erbjuder en vårdkedja av boende, för vuxna med missbruk och psykiskt funktionshinder. Vi bygger på relationer och på att individanpassa vården utifrån de boendes behov.
Vi är ett mellanvårdsalternativ för människor som antingen bundits till en allt för sluten vård eller som riskerar social utslagning.

Vår filosofi är att alla behöver olika!
Hos oss erbjuds boende i egen lägenhet där stödet utformas till hjälp med matinköp, social samvaro, tillgång till fysisk träning samt utflykter. Vi hjälper även till och stöttar vid alla möten som individen behöver genomföra med myndigheter och sjukvårdsinrättningar.

Mer om Kung Rane

Företag inom verksamheten

Ur dagboken

Adress & hitta hit

Kung Rane
Svarteborg 11
455 97 Dingle

Tel: 0524-489 990
E-post: info[@]kungrane.se
Org.nr: 556791-1903

Hitta hit