Telefon: 0524-489 990

GDPR

GDPR

och dokumentationsrutiner

På Kung Rane har vi lång erfarenhet av att arbeta med och hantera konfidentiell information, ex. journalföring. Det är viktigt för oss att både personal och boende och placerande instans känner sig trygg med hur vi använder personuppgifter. Vi skyddar informationen och behandlar den på ett korrekt sätt.

 

  • Gällande personalen har ledningen endast samlat in godkända personuppgifter om utifall att en personal skadas och anhöriga behöver underrättas alternativt i kontakt med sjukvård. Denna lista uppdateras kontinuerligt och finns inlåst i personalrum.
  • Vi använder Hogia lönesystem där tillförlitlig gallring av lönesystemet tillämpas.
  • Vi arbetar under sekretess och får endast prata om den boende med utomstående om denne har givit sitt medgivande till detta.
  • Vi använder digitalt journalsystem med personligt inlogg som systemoperatören tagit fram enligt den nya GDPR-lagen. Då vi lyder under Hälso-sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen så dokumenterar vi i en HSL och en SoL-del.
  • All dokumentation förs digitalt men den pappersjournal vi ändock behöver upprätta förvaras inlåst och separat i personalrum.
  • Journaler sparas separat, enligt lagstiftning under en viss tid, för att sedan förstöras.

Om Kung Rane

Kung Rane erbjuder en vårdkedja av boende, för vuxna med missbruk och psykiskt funktionshinder. Vi bygger på relationer och på att individanpassa vården utifrån de boendes behov.
Vi är ett mellanvårdsalternativ för människor som antingen bundits till en allt för sluten vård eller som riskerar social utslagning.

Vår filosofi är att alla behöver olika!
Hos oss erbjuds boende i egen lägenhet där stödet utformas till hjälp med matinköp, social samvaro, tillgång till fysisk träning samt utflykter. Vi hjälper även till och stöttar vid alla möten som individen behöver genomföra med myndigheter och sjukvårdsinrättningar.

Mer om Kung Rane

Företag inom verksamheten

Ur dagboken

Adress & hitta hit

Kung Rane
Svarteborg 11
455 97 Dingle

Tel: 0524-489 990
E-post: info[@]kungrane.se
Org.nr: 556791-1903

Hitta hit