Telefon: 0524-489 990

För beställare – vår vårdkejda

Tillsammans gör vi skillnad

Kung Rane är ett mellanvårdsalternativ för människor som oftast är för friska för att vara i psykiatrins vårdavdelningar men som kanske inte klarar ett eget boende. Målgruppen är vuxna män och kvinnor med livsproblem som kan ta sig uttryck i missbruk/beroende och psykisk ohälsa.

Kung Rane är ett anpassat boende och rehabilitering för vuxna kvinnor och män, med individuellt utformat stöd. Vi har ambitionen att alltid sätta klienten i fokus, gällande miljö, behandlingskoncept, kvalité och bemötande. Alla är värda en andra chans; här arbetar vi med återfallet istället för att skriva ut.

Vi erbjuder en vårdkedja och tar emot personer med såväl lättare som tyngre vårdbehov, Sol-placeringar samt personer som har LPT , LRV eller LVM eller § 27. Vården har 12 platser och drivs i samma regi sedan 2009, med regelbunden renovering och utbyggnad. Kung Rane välkomnar klienter från hela landet.

Vi är ett komplement till kommunala boendeformer för både längre och kortare placeringar. Vi har träningslägenheter som används som tillfällig avlastning eller utslussning. Dessutom har vi ett antal referensboenden till vårt förfogande.

Genom att bygga på relationer med de boende kan vi skapa unika lösningar och bemöta de boende på ett förtroendefullt sätt. Stödet är individuellt utformat efter var och ens behov och utförs av personal som har god kompetens. Det finns en psykiatrisjuksköterska i boendet som hjälper till med de medicinska problem som kan uppstå. Vi har alltid ett medicinövertag under vistelsen på Kung Rane.

Kung Rane psykiatriboende ligger alldeles underbart placerat mitt i naturen med jordgubbar som omsluter oss från maj till september.

Ramavtal finns

Kung Rane finns med i flera ramavtal för särskilt boende för psykiskt funktionsnedsatta.

tvättmaskin

Boendeträning

Tanken med att bo på Kung Rane är att tränas eller att fortsätta bo självständigt. Att klara av eller få hjälp med veckobudget av matpengar, städning av sitt boende samt skötsel av sin egen hygien. Till hjälp med detta finns personalen, där stödet utformas individuellt. Vid sidan av detta finns det generella miljöterapeutiska stödet där fokus ligger på modellinlärning. Vi firar födelsedagar och högtider på ett traditionellt och drogfritt sätt. Vi genomför fredagsmys och lördagsaktiviteter utan droger för skapa förutsättningar för ett fortsatt drogfritt liv.

trädgårdsarbete

Vården

Vård och välmående står i centrum på Kung Rane. Psykiatriker finns att tillgå för vår sjuksköterska och vi tillämpar medicinövertag. Vi arbetar med drogfrihet och med sysselsättning, för att skapa meningsfullhet och egenvärde. Vi arbetar också med samtalsbehandling, både spontana samtal och inplanerade, genom vår samtalscoach. Vi har också avtal med anläggningen Tumlaren, hit åker vi med de boende och gymtränar, simmar, bastar och havsbadar.

Hos oss ska man uppleva struktur, trygghet, mänskliga relationer och delaktighet.

tabletter

Drogfrihet

På Kung Rane arbetar vi med klientens återfall. Vi vet att återfall oftast förekommer i samband med en önskan om ett drogfritt liv. Vi använder återfallet som en väg till förändring istället för en omedelbar utskrivning. Man erbjuds återfallsprevention och bör uppvisa en fortsatt önskan om drogfrihet. Vid de fall vi upplever att man inte vill leva drogfritt utan vill fortsätta missbruka, eller om man inte tar emot vår hjälp så ligger det till grund för utskrivning. Alla är värda en andra chans! Vi arbetar med genomsök, både schemalagda och oväntade. Vi har även genomsök med professionella narkotikahundar 6 gånger/år. Här samarbetar vi med Dogsecurity.

Målsättning

Målet med vistelsen hos oss är att individen ska kunna leva och fungera i sitt framtida planerade boende. Vi vill därför ta fram och skapa de förutsättningar som
finns hos var och en för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hos oss upplever man Struktur, Trygghet, Mänskliga relationer och Delaktighet.

Vi fokuserar på det friska hos varje människa och försöker uppmuntra och stärka, så att individen ska kunna anta vardagliga utmaningar.

Arbetsmetod

 Vi arbetar med ett miljöterapeutiskt och salutogent förhållningssätt, vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vi fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa. På Kung Rane använder vi oss av ett unikt bemötande, där vi ser de boendes specifika behov.
 Vi arbetar med att återskapa en hemmalik miljö både i vardagen och vid högtider.
Vi arbetar med individuella genomförandeplaner som upprättas i samråd med vårdtagaren, kontaktmannen och vår uppdragsgivare. Där utgår vi från individens behov. Vi reviderar också genomförandeplanerna regelbundet.
Vi arbetar kontinuerligt med Återfallsprevention. Vi arbetar med återfallet istället för att skriva ut omedelbart. Uppstår dock känslan av att den enskilde inte vill eller är beredd på total drogfrihet skrivs man ut.
Varje boende har en kontaktman i personalen som vid behov hjälper till med ADL-träning. Kontaktmannen hjälper även till med kontakt med socialtjänst och/eller sjukvården. Kontaktmannen står för det mesta av dokumentationen av vården av den boende. Vi är noga med att följa GDPR i vårt arbetssätt med dokumentation.

Fakta om boendet

Kung_rane_boende-3

Lägenheterna

Alla boende har egen lägenhet. Där ingår basmöblemang, köksavdelning med diskbänk, spis och skåp, samt eget badrum med dusch. Till varje lägenhet hör en uteplats. Den boende ges möjlighet att sätta sin egen prägel på lägenheten och ta med egna möbler. Även mindre djur går bra att ta med sig.

Kung_rane_boende-1

TV, wifi och dator

Alla lägenheter har egen TV och wifi-tillgång. De boende som har dator får hjälp av personalen att göra den i ordning.

Kung_rane_boende-2

WC och dusch

Varje träningslägenhet har eget badrum med dusch.

vardagsrum uppe

Vardagsrummet

Vardagsrummet är stort med många fönster. Här finns plats att chilla, plats för att spela spel / rita och flera hyllor med böcker. Här finns också en omtyckt soffgrupp och en stor vägg-TV.

egen vrå

Egna vrår och stunder

Huvudbyggnaden har många vrår, för den som söker en egen stund. Även trädgården erbjuder egen plats. Dessutom finns stigar att ströva på.

vardagsrum nere

Gemensamma ytor

Huvudbyggnaden är i två plan med flera rum och stora ytor. Soffgrupper finns det gott om, så det är bara att välja. Gymrummet är populärt liksom biljard- och pingisborden i en egen del av vardagsrummet.

bordtennis

Motion och gymrum

Bordtennis och gymrum med löpband och boxningssäck m.m. ger motion, liksom naturen runt knutarna. Vi har även avtal med gym och simhall.

trumset

Musik

Ett rum i huvudbyggnaden innehåller trumset, keyboards, gitarrer och förstärkare. Den som vill kan ägna sig åt musik.

Personalstyrka och träningslägenheter

Gullmarsgården utslussningslägenhet

Utslussning

Vi har tolv träningslägenheter på Kung Rane. Dessa kan användas för att prova på ett eget självständigt boende med stöttning från personal. Mer om lägenheterna.  Vi har också ett antal referensboenden ute i grannsamhällena samt ett hus i lantlig miljö.

Kung_Rane_personalgladje2-0999

Personal

Personalen på Kung Rane är lyhörd och engagerad. Personalgruppen består bland annat av föreståndare, undersköterska, psykiatrisjuksköterska och MI-coach. I teamet ingår också flera boendecoacher som har nära kontakt med de boende. Läs mer om personalen.

Placeringsrådgivning

Välkommen att kontakta oss om en placering. Vi rådgör gärna och svarar på frågor.
Telefon: 0524-48 99 90
Tillgänglighet: Kl. 08-21.

Boka plats här!

Här kan du som handläggare skicka in din platsförfrågan så kontaktar vi dig samma dag.

SSIL-omdömen

Vi deltar årligen i SSIL:s kvalitetsundersökning.

Ramavtal finns.

Tillstånd

Verksamheten har tillstånd med stöd av 7 kap. 1§ punkt 2 i Socialtjänstlagen och 4 kap. 3§ i socialtjänstförordningen av socialstyrelsen att bedriva enskild verksamhet.

Om Kung Rane

Kung Rane erbjuder en vårdkedja av boende, för vuxna med missbruk och psykiskt funktionshinder. Vi bygger på relationer och på att individanpassa vården utifrån de boendes behov.
Vi är ett mellanvårdsalternativ för människor som antingen bundits till en allt för sluten vård eller som riskerar social utslagning.

Vår filosofi är att alla behöver olika!
Hos oss erbjuds boende i egen lägenhet där stödet utformas till hjälp med matinköp, social samvaro, tillgång till fysisk träning samt utflykter. Vi hjälper även till och stöttar vid alla möten som individen behöver genomföra med myndigheter och sjukvårdsinrättningar.

Mer om Kung Rane

Företag inom verksamheten

Ur dagboken

Adress & hitta hit

Kung Rane
Svarteborg 11
455 97 Dingle

Tel: 0524-489 990
E-post: info[@]kungrane.se
Org.nr: 556791-1903

Hitta hit